JEKKE

Projekt artystyczny: Chasydzi we współczesnej Polsce; Droga chasydów; Ośrodki chasydòw w Polsce przedwojennej

Projekt rewitalizacji synagog ortodoksyjnych w Polsce.

Publikacja o bohaterach organizacji bojowych z okresu walk o niepodległość Izraela pochodzących z Polski.

Blog: jekke.blog.pl

Album fotograficzny o chasydach.

Powołanie ośrodka kultury żydowskiej - podjęto działania w celu uzyskania budynku, w którym takie centrum mogłoby powstać.

Artistic project: Chasidim in modern Poland; Chasidim way; Chasidim stations in prewar Poland

Revitalisation project of orthodox synagouges in Poland

Publication about Polish heroes of combat organization during fights for Israeli independence

blog: www.jekke.blog.pl

Photo album about Chasidim

 

Center of Jewish culture - action was taken to get building in which center could be.

© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl